November 27, 2022

Reth Nesh

Frymëzimi i botës së biznesit

 

Ekonomia dhe Biznesi Botëror është më shumë se një titull kryesor biznesi: ne jemi një burim informacioni, frymëzimi dhe motivimi për udhëheqësit, drejtuesit, investitorët dhe kompanitë më të suksesshme në botë.

Një brend global mediatike, ne frymëzojmë dhe promovojmë përsosmërinë brenda botës së biznesit.

Nëpërmjet sekuencave tona editorial, si Ekonomia e shteteve, Crypto, Financa TECH, Peryonazhe, Zhvillim Personal si dhe Panel Diskusione dhe Evenete ne futemi më thellë në jetën profesionale dhe personale të drejtuesve të biznesit, duke eksploruar interesat e jetesës dhe ndjekjet e këtij auditori të pasur.

Përmbajtja jonë krijon biseda në të gjitha platformat, ndërsa zëri ynë është ai që ka rëndësi për vendimmarrësit dhe të ahstuquajturi Game Changers.

Misioni

Ne ekzistojmë për të krijuar mundësi për këdo.

Ne bashkëveprojmë me kolegët tanë, profilet, reklamuesit, lexuesit, organizatat, furnitorët dhe qeveritë. Ne do të punojmë për të siguruar vlerë dhe mundësi për këdo që merremi. Ne duam të jemi një lidhës, dhe një lehtësues, dhe në fund të fundit të pasurojmë dhe përmirësojmë jetën e sa më shumë njerëzve që përdorin platformën tonë globale dhe brendin.

Vizioni

Të sigurojmë një brend gjigand mediatik që ndikon dhe frymëzon botën e biznesit.