November 27, 2022

Bota do të përjetojë transferimin më të madh të pasurisë në histori – Çfarë do të ndodhë me paratë?

Gjatë dy dekadave të ardhshme, bota do të përjetojë transferimin më të madh të pasurisë në histori. Gjeneratave të reja, për shembull në SHBA, do të transferohen $84 trilion, sipas raportit të fundit “Investor Watch” të bankës zvicerane UBS.

Hulumtimi anketoi 4,500 investitorë në 14 tregje me të paktën $1 milion të investuar në pronë dhe raporti zbuloi se rreth 40% e investitorëve në mbarë botën nuk kanë formalizuar një plan të trashëgimisë për shkak të kompleksitetit të ndarjes së drejtë të trashëgimisë.

Çdo investitor i dytë i anketuar nuk ka treguar se ku e mban pronën, cili është qëllimi i tij për ndarjen dhe sa vlen.

Problemi kryesor që vënë në dukje investitorët është se si të ndahet pasuria në një mënyrë që konsiderohet e drejtë, veçanërisht nëse kjo nënkupton një ndarje të pabarabartë të pasurisë midis trashëgimtarëve.

Të tjerë i shohin nevojat financiare të trashëgimtarëve të tyre si një faktor, por edhe sa përgjegjësi mund të marrin përsipër kur bëhet fjalë për t’u kujdesur për një të pasur të moshuar.

Shumica e trashëgimtarëve dhe investitorëve pajtohen se mënyra më e mirë e veprimit është komunikimi i vazhdueshëm dhe rreth gjysma e të anketuarve shprehën interesin për të përfshirë një profesionist që mund të ndihmonte në mosmarrëveshjet e transferimit të pasurisë.

CNBC